VPRAŠALNIK za preverjanje zdravstvenega stanja pred obravnavo v ambulanti
Prenesi (.pdf)
KOORDINATOR ZA PREMEŠČANJE KADROV ZA COVID
SPLETNI VPRAŠALNIK
Kako ste zadovoljni z zdravstveno obravnavo?

Za ugotavljanje zadovoljstva z zdravstveno obravnavo v Splošni bolnišnici Murska Sobota vse paciente ob koncu zdravstvene obravnave oziroma do največ tri mesece po njej vabimo k izpolnjevanju vprašalnika.

Spletni vprašalnik

Zemljevid bolnišnice

A stavba
Klet:
Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
Pritličje:
Specialistične ambulante:
kirurškega oddelka
ortopedskega oddelka
očesnega oddelka
oddelka za bolezni ušes, nosu in grla
Blagajna
Pisarna za sprejemanje naročil na preglede v specialistične ambulante
1. nadstropje:
Oddelek za perioperativno medicino:
enota intenzivne terapije
Centralni operacijski blok
Medetaža:
Bolnišnična lekarna
2. nadstropje:
Kirurški oddelek
3. nadstropje:
Kirurški oddelek
Ortopedski oddelek
4. nadstropje:
Oddelek za bolezni ušes, nosu in grla
Očesni oddelek
Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo
5. nadstropje:
Knjižnica
B stavba
Klet:
Specialistične ambulante:
internega oddelka
pljučnega oddelka
Pisarna za sprejemanje naročil na preglede v specialistične ambulante
Pritličje:
Oddelek za radiologijo
1. nadstropje:
Odsek za dializo
C stavba
Klet:
UKC Maribor
Center za transfuzijsko medicino
Enota za tranzfuzijsko dejavnost Murska Sobota
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Pritličje:
Kardiološko diagnostična enota
Interni oddelek
Enota internistične intenzivne terapije
Nevrološke ambulante
1. nadstropje:
Interni oddelek
2. nadstropje:
Interni oddelek
3. nadstropje:
Pljučni oddelek
4. nadstropje:
Gastroenterološka diagnostična enota
D stavba
Oddelek za patologijo:
odsek za prosekturo
E stavba
Tehnično vzdrževalne služba:
VLOŽIŠČE: Sprejem in pošiljanje pošte
PISARNA: Socialni delavec
PRITLIČJE:
Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo
F stavba
Pritličje:
Otroški oddelek
Infekcijski oddelek
G stavba
Služba za oskrbo s tekstilom
H heliport
I stavba
Kotlovnica
J stavba
Tajništvo
Vodstvo
K stavba
Ginekološko porodniški oddelek
Skupne strokovne službe
L stavba
Urgentni center
Simulacijski center
M stavba
Služba za prehrano in dietoterapijo
Jedilnica
N stavba
Telefonist, varnostnik

Oddelki, ambulante in službe

Interni oddelek 02 512 35 20 02 512 35 12
Predstojnica oddelka: prim. Vlasta Petric, dr. med., specialist interne medicine in revmatologije
Kirurški oddelek 02 512 33 15 02 512 33 26
Predstojnik oddelka: dr. Radenko Koprivica, dr. med., spec. kirurg
Urgentni center 02 512 37 00
Vodja UC: mag. Dejan Majc, dr. med., spec. internist
Ginekološko-porodniški oddelek 02 512 33 45
Predstojnik oddelka: Peter Janko, dr. med., spec. gin. in porod.
Otroški oddelek 02 512 34 75
Predstojnik oddelka: prim. asist. mag. Zdravko Roškar, dr. med., spec. ped.
Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo 02 512 34 93
Oddelek za ortopedijo 02 512 35 99
Predstojnik oddelka: prim. Slavko Kramberger, dr. med., spec. ortoped.
Oddelek za perioperativno medicino 02 512 32 99
Predstojnik oddelka: Irena Drožina, dr. med., spec. anest. z rean.
Pljučni oddelek 02 512 35 63
Predstojnik oddelka: Simona Slaček Kovšca, dr. med., spec. pulmolog
Infekcijski oddelek 02 512 34 52 02 512 34 53
Predstojnik oddelka: dr. Emil Pal, dr. med., spec. infektolog
Oddelek za bolezni ušes, nosu in grla 02 512 33 92
Predstojnik oddelka: v. d. Franc Žoldoš, dr. med., spec. otorinolaringolog
Očesni oddelek 02 512 33 77
V. d. predstojnik oddelka: Mitja Šterman, dr. med., spec. oft.
Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo 02 512 33 97
Predstojnik oddelka: Ludvik Kepe, dr. med., spec. fiziater
Oddelek za radiologijo 02 512 35 71
Predstojnik oddelka: Aleksander Kisilak, dr. med., spec. rad.
Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino 02 512 32 63
v. d. predstojnik: Dragana Marković Đorđević, dr. med., spec., fizikalne in rehabilitacijske medicine
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko 02 512 34 23
Predstojnik oddelka: Valerija Cvetko Weiss, mag. farm., spec. med. biokemije
Oddelek za patologijo 02 512 32 60
Predstojnik oddelka: Ivana Glumbić, dr. med., spec. patolog
Bolnišnična lekarna 02 512 32 47
Predstojnica: doc. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec.
Centralna inštrumentarska služba 02 512 31 61
Vodja: Simona Sečko, dipl. m. s.
Služba sterilizacije 02 512 33 55
Vodja: Sandra Čarni, san. inž.
Socialna služba 02 512 31 20 02 512 31 62
Odgovorna oseba: Boštjan Mrzlak, dipl. soc. del.
Raziskovalna dejavnost 02 512 37 31
Vodja: doc. dr. Jerneja Farkaš - Lainščak, dr. med., spec. javnega zdravja
Odnosi z javnostmi 02 512 37 32
Odgovorna oseba: Tjaša Korošec - Horvat, univ. dipl. komunikologinja
Finančno-računovodska služba 02 512 38 35
Vodja: mag. Melita Vratar, preizk. rač.
Služba za zdravstveno ekonomiko, plan in analize 02 512 31 13
Vodja: Natalija Zrim, univ. dipl. ekon.
Nabavna služba 02 512 31 15
Vodja: Bojana Obal Vučko, univ. dipl. ekon.
Služba za informatiko 02 512 31 06
Vodja: Simon Gašpar, univ. dipl. inž. rač. in inf.
Pravno-kadrovska služba 02 512 31 89
Vodja: Edo Gal, univ. dipl. prav.
Tehnično-vzdrževalna služba 02 512 32 05
Vodja: Peter Brenčič, dipl. inž. el.
Splošna služba 02 512 31 17
Vodja: Andreja Tivadar, dipl. ekon.
Služba bolnišnične prehrane in dietoterapije 02 512 31 92
Vodja: Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. tehnologije
Čistilna služba 02 512 31 48
Vodja: Rosvita Gjergjek, dipl. m. s.
Služba za oskrbo s tekstilom 02 512 31 93
Vodja: Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž.
Enota za naročanje 02 512 31 21
Vodja: Živa Kološa, mag. poslovnih ved
Naloži več

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji

KAKO DO NAS

razdalja:
čas potovanja:
AACI-EN-15224