COVID19 - MEDICINSKA IN VAROVALNA OPREMA ZARADI EPIDEMIJE

04.06.2021
 

COVID19 – medicinska in varovalna oprema zaradi epidemije
Splošne bolnišnice Murska Sobota je sofinanciran s strani Republike Slovenije, Ministrstvo za zdravje, in Evropske unije, Evropski sklad za regionalni razvoj


Aktivnosti Splošne bolnišnice Murska Sobota potekajo v letih 2020 in 2021 in so predmet Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis se izvaja v okviru operacije Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, COVID19 – medicinska in varovalna oprema zaradi epidemije. Javni razpis izvaja Ministrstvo za zdravje RS pod okriljem kohezijske politike, ki je namenjena regijam in mestom v Evropski uniji.

Opis projekta:
Operacija predstavlja ukrep, s katerim se Slovenija odziva na epidemijo covida 19, da bi javnim zdravstvenim zavodom zagotovila ustrezno opremljene prostore za varno delo s pacienti in opremo za zdravljenje najbolj kritično obolelih pacientov. Zagotavlja vse potrebno, da imajo osebe, ki delajo z obolelimi pacienti, ali obstaja tveganje, da pridejo v stik s potencialno obolelimi, na voljo ustrezno zaščitno opremo.

Glavni cilj investicije: Ureditev in priprava delovnega okolja, primernega za zdravljenje pacientov s covidom  19 ter preprečevanje izpostavljenosti covidu 19.

Operacija pomembno prispeva k zmanjševanju vpliva pandemije na življenje posameznikov, delovanje družbe in celotne države.

Namen investicije: Zagotoviti javnim zdravstvenim zavodom ustrezno opremljene prostore, v katerih je mogoče varno delo s pacienti, ki imajo blage znake covida 19, in zagotovitev opreme za prostore, kjer poteka zdravljenje najbolj kritično obolelih pacientov.

Ključni cilji operacije:

  • urediti in pripraviti ustrezno delovno okolje za zdravljenje pacientov s covidom 19,
  • zagotoviti učinkovito ukrepanje zdravstva v času pandemije,
  • zmanjšati vpliv pandemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva,
  • zagotoviti pravočasno in učinkovito izvajanje javnozdravstvenih preventivnih ukrepov,
  • zagotoviti čim bolj nemoteno delovanje zdravstvene oskrbe in normalnih razmer za delo osebja,
  • vrednost naložbe je 1.398.413 evrov.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

 

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost