Vodstvo bolnišnice

Direktor
Bojan Korošec, dr. med., spec. int.
T: 02 512 31 04

Strokovni direktor
prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec. anest. z rean.
T: 02 512 31 14

Pomočnik direktorja za poslovne zadeve
Marjan Maček, univ. dipl. ekon.
T: 02 512 31 05

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege
Metka Lipič Baligač, dipl. m. s., mag. zdr. nege
T: 02 512 31 12

Tajništvo
Jožica Pozderec
T: 02 512 31 08
Darja Cigut
T: 02 512 31 03

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost