Strokovna javnost

Strani Splošne bolnišnice Murska Sobota za strokovno javnost so namenjene predvsem zaposlenim v zdravstvu in tistim, ki se izobražujejo na zdravstvenem področju. Obravnavajo področja:

  • medicina
  • zdravstvena nega (interna strokovna izobraževanja, izobraževanja pri Zbornici-Zvezi, izobraževanja Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja)
  • strokovna srečanja
  • izobraževanja
  • zdravila
  • prijavljanje na interna strokovna izobraževanja in srečanja
  • drugo

 

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost