Donatorstvo

Donator je lahko vsaka pravna ali fizična oseba. Lahko je posameznik, družina, podjetje in drugi. Donator je oseba z visokimi moralnimi prepričanji in človeškimi vrednotami. To je oseba, ki želi pomagati sočloveku.

Donacija je darilo, ki je podarjeno brez povratnih ugodnosti.

Zahvaljujemo se vsem donatorjem, ki nam pomagajo opremljati bolnišnico, izboljševati oskrbo in nego naših bolnikov ter podpirajo izobraževalno dejavnost v bolnišnici.

Kako donirati?

Pravne osebe lahko donirate z donacijsko pogodbo

Fizične osebe lahko donirate z nakazilom na podračun bolnišnice za opremo: SI56 0110 0603 0278 282, odprt pri UJP Murska Sobota s sklicem na št. 00 922022 ter z navedbo kode namena CHAR.

Če želite donirati za poseben namen (npr. za določeno opremo ali oddelek oz. službo), to obvezno navedite pri nakazilu.

Za dodatne informacije smo dosegljivi preko telefona ali elektronske pošte:

Vesna Šemen, ekon.,
Finančno-računovodska služba
T: +386 (0)2 512 38 39
E: vesna dot-no-spam semen at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Mag. Melita Vratar, preizk. rač.,
vodja Finančno-računovodske službe
T: +386 (0)2 512 38 35
E: melita dot-no-spam vratar at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost