Kakovost

Zaposleni v bolnišnici se že dolgo zavedamo pomena kakovostne in varne oskrbe pacientov, o tem pričajo številne aktivnosti.

S stopnjevanjem zahtev tako na strani uporabnikov, zlasti pacientov, kot na strani plačnika in Ministrstva za zdravje smo uvideli, da potrebujemo sistemski pristop za celovito obvladovanje različnih procesov. Zato smo se odločili, da sistem vodenja kakovosti izboljšujemo z mednarodnimi standardi kakovosti, ki postavljajo v središče pacienta in njegove potrebe.

Pridobljeni certifikati, dovoljenja za delo, nazivi

 • Sistem HACCP za področje proizvodnje, prometa in oskrbe bolnika z živili/hrano.
 • RAL GZ-992/ I. za področje oskrbe s tekstilom.
 • Dovoljenje za delo odd. za laboratorijsko medicino (2009, 2015).
 • Dovoljenje za delo odd. za patologijo in citologijo (2009, 2015).
 • Splošna bolnišnica Murska Sobota je donorski center (2011).
 • Smo učni zavod (2011).
 • DNV Healthcare Certificate of acreditation No. 24886-2011-AHC-NIAHO (2011).
 • Družini prijazno podjetje (2014).
 • Standard ISO 9001:2008 (2015).
 • Standarda SIST EN 15 224 (2015).
 • Akreditacijski standard AACI (2015).

Politika kakovosti

Kazalniki kakovosti

Ker imamo status splošne bolnišnice, smo pri nas v skladu s smernicami Ministrstva za zdravje o uvajanju kakovosti v slovenske bolnišnice dolžni vzpostaviti sistem spremljanja kakovosti. Tako smo v letu 2005 začeli spremljati obveznih kazalnikov kakovosti. Zaenkrat so za širšo javnost na voljo naslednji dokumenti, ki prikazujejo zbrane podatke o kakovosti storitev v naši bolnišnici.

Kazalniki kakovosti:

Seznam kliničnih poti:

Nacionalne ankete:

Izvajanje programa za skrajševanje čakalnih dob za leto 2017:

Koordinator sistema vodenja kakovosti v SB MS:
mag. Zdenka Gomboc, profesorica zdravstvene vzgoje
T: 02 512 33 39
E: zdenka dot-no-spam gomboc at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost