Organiziranost bolnišnice

Vodstvo zavoda:

  • direktor zavoda
  • strokovni direktor
  • pomočnik direktorja za poslovne zadeve
  • pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege

Organi zavoda:

  • svet zavoda
  • direktor
  • strokovni direktor
  • strokovni svet
  • strokovni svet zdravstvene nege
  • drugi izvršilni organi

Posamezne bolnišnične oddelke in službe vodijo predstojniki, glavne medicinske sestre oddelkov in vodje služb, ki sestavljajo Strokovni svet in Strokovni svet zdravstvene nege. Pristojnosti posameznih organov so opisane v Statutu bolnišnice.

Organigram Splošne bolnišnice Murska Sobota

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost