Osebna izkaznica

Naslov:
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan
9000 Murska Sobota

Telefon: +386 (0)2 512 31 00 (centrala)
Fax: +386 (0)2 521 10 07
Spletno mesto: www.sb-ms.si
Matična številka: 1122517
Davčna številka: SI30946034
Šifra uporabnika: 27.820
Številka transakcijskega računa: 01100-6030278282
Ustanovitelj: RS, Ministrstvo za zdravje
Število zaposlenih: 1094 (31. 1. 2019)
Datum ustanovitve: 15. november 1893, avgusta 1894 pridobljen status javne bolnišnice

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost