Pravilniki

Informacije o pacientu

Zdravstveni delavci moramo varovati osebne podatke in podatke o zdravstvenem stanju pacienta kot poklicno skrivnost, zato jih lahko poleg pacienta dobijo le osebe, ki jih je pacient navedel v pisni izjavi o posredovanju informacij drugim osebam. Če ste ta pooblaščena oseba vi, lahko ste ožji sorodnik ali njemu draga oseba, boste informacije dobili osebno. Informacije po telefonu dajemo le v izrednih primerih. Zdravnik vam bo posredoval informacije o zdravstvenem stanju pacienta, medicinska sestra pa informacije o zdravstvenem stanju pacienta z vidika zdravstvene nege. Da bi delo v bolnišnici potekalo nemoteno in organizirano, vas prosimo, da upoštevate čas, ki je na voljo za posredovanje informacij na oddelku.

Pravilnik o pritožbenem postopku v Splošni bolnišnici Murska Sobota (.pdf)

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost