Vodstvo bolnišnice

Direktor bolnišnice
Bojan Korošec, dr. med., spec. int.
Strokovni direktor
Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec. anest. z rean.
Pomočnik direktorja za poslovne zadeve
Marjan Maček, univ. dipl. ekon.
Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege
Metka Lipič Baligač, dipl. m. s., mag. zdr. nege
Tajništvo

Tajništvo

Jožica Pozderec
T: 02 512 31 08

Darja Cigut
T: 02 512 31 03

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost