Interni oddelek02 512 35 20 02 512 35 12
Predstojnica oddelka: prim. Vlasta Petric, dr. med., specialist interne medicine in revmatologije
Kirurški oddelek02 512 33 15 02 512 33 26
Predstojnik oddelka: dr. sci. Radenko Koprivica, dr. med., spec. kirurg
Urgentni center02 512 37 00
Vodja UC: mag. Dejan Majc, dr. med., spec. internist
Ginekološko-porodniški oddelek02 512 33 45
Predstojnik oddelka: Peter Janko, dr. med., spec. gin. in porod.
Otroški oddelek02 512 34 75
Predstojnik oddelka: prim. asist. mag. Zdravko Roškar, dr. med., spec. ped.
Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo02 512 34 93
Oddelek za ortopedijo02 512 35 99
Predstojnik oddelka: prim. Slavko Kramberger, dr. med., spec. ortoped.
Oddelek za perioperativno medicino02 512 32 99
Predstojnik oddelka: Irena Drožina, dr. med., spec. anest. z rean.
Pljučni oddelek02 512 35 63
Predstojnik oddelka: Simona Slaček Kovšca, dr. med., spec. pulmolog
Infekcijski oddelek02 512 34 52 02 512 34 53
Predstojnik oddelka: dr. Emil Pal, dr. med., spec. infektolog
Oddelek za bolezni ušes, nosu in grla02 512 33 92
Predstojnik oddelka: v. d. Franc Žoldoš, dr. med., spec. otorinolaringolog
Očesni oddelek 02 512 33 77
Predstojnik oddelka: asist. Satar Baghrizabehi, dr. med., spec. oft.
Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo02 512 33 97
Predstojnik oddelka: Ludvik Kepe, dr. med., spec. fiziater
Oddelek za radiologijo02 512 35 74
Predstojnik oddelka: Aleksander Kisilak, dr. med., spec. rad.
Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino02 512 32 63
Predstojnik: Dragana Marković Đorđević, dr. med., spec., fizikalne in rehabilitacijske medicine
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko02 512 34 23
Predstojnik oddelka: Valerija Cvetko Weiss, mag. farm., spec. med. biokemije
Oddelek za patologijo02 512 32 60
Predstojnik oddelka: Jurij Miloš Borovšak, dr. med., spec. patolog
Bolnišnična lekarna02 512 34 42
Predstojnica: mag. Nada Bernat, mag. farm.
Centralna inštrumentarska služba02 512 31 61
Vodja: Simona Sečko, dipl. m. s.
Služba sterilizacije02 512 33 55
Vodja: Sandra Čarni, san. inž.
Socialna služba02 512 31 20 02 512 31 62
Odgovorna oseba: Boštjan Mrzlak, dipl. soc. del.
Raziskovalna dejavnost02 512 37 31
Vodja: doc. dr. Jerneja Farkaš - Lainščak, dr. med., spec. javnega zdravja
Odnosi z javnostmi 02 512 37 32
Odgovorna oseba: Tjaša Korošec - Horvat, univ. dipl. komunikologinja Nadomešča: Danijela Skledar, dipl. ekon.
Finančno-računovodska služba02 512 38 35
Vodja: mag. Melita Vratar, preizk. rač.
Služba za zdravstveno ekonomiko, plan in analize02 512 31 13
Vodja: Natalija Zrim, univ. dipl. ekon.
Nabavna služba02 512 31 15
Vodja: Bojana Obal Vučko, univ. dipl. ekon.
Služba za informatiko02 512 31 06
Vodja: Simon Gašpar, univ. dipl. inž. rač. in inf.
Pravno-kadrovska služba02 512 31 89
Vodja: Edo Gal, univ. dipl. prav.
Tehnično-vzdrževalna služba02 512 32 05
Vodja: Peter Brenčič, dipl. inž. el.
Splošna služba02 512 31 17
Vodja: Andreja Tivadar, dipl. ekon.
Služba bolnišnične prehrane in dietoterapije02 512 31 92
Vodja: Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. tehnologije
Čistilna služba02 512 31 48
Vodja: Rosvita Gjergjek, dipl. m. s.
Služba za oskrbo s tekstilom02 512 31 93
Vodja: Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž.
Enota za naročanje02 512 31 21
Vodja: Živa Kološa, mag. poslovnih ved
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost