Interni oddelek02 512 35 20 02 512 35 12
Predstojnica oddelka: prim. Vlasta Petric, dr. med., specialist interne medicine in revmatologije
Kirurški oddelek02 512 33 15 02 512 33 26
Predstojnik oddelka: dr. Radenko Koprivica, dr. med., spec. kirurg
Urgentni center02 512 37 00
Vodja UC: mag. Dejan Majc, dr. med., spec. internist
Ginekološko-porodniški oddelek02 512 33 45
Predstojnik oddelka: Peter Janko, dr. med., spec. gin. in porod.
Otroški oddelek02 512 34 75
Predstojnik oddelka: prim. asist. mag. Zdravko Roškar, dr. med., spec. ped.
Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo02 512 34 93
Oddelek za ortopedijo02 512 35 99
Predstojnik oddelka: prim. Slavko Kramberger, dr. med., spec. ortoped.
Oddelek za perioperativno medicino02 512 32 99
Predstojnik oddelka: Irena Drožina, dr. med., spec. anest. z rean.
Pljučni oddelek02 512 35 63
Predstojnik oddelka: Simona Slaček Kovšca, dr. med., spec. pulmolog
Infekcijski oddelek02 512 34 52 02 512 34 53
Predstojnik oddelka: dr. Emil Pal, dr. med., spec. infektolog
Oddelek za bolezni ušes, nosu in grla02 512 33 92
Predstojnik oddelka: v. d. Franc Žoldoš, dr. med., spec. otorinolaringolog
Očesni oddelek 02 512 33 77
V. d. predstojnik oddelka: Mitja Šterman, dr. med., spec. oft.
Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo02 512 33 97
Predstojnik oddelka: Ludvik Kepe, dr. med., spec. fiziater
Oddelek za radiologijo02 512 35 71
Predstojnik oddelka: Aleksander Kisilak, dr. med., spec. rad.
Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino02 512 32 63
v. d. predstojnik: Dragana Marković Đorđević, dr. med., spec., fizikalne in rehabilitacijske medicine
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko02 512 34 23
Predstojnik oddelka: Valerija Cvetko Weiss, mag. farm., spec. med. biokemije
Oddelek za patologijo02 512 32 60
Predstojnik oddelka: Ivana Glumbić, dr. med., spec. patolog
Bolnišnična lekarna02 512 32 47
Predstojnica: doc. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec.
Centralna inštrumentarska služba02 512 31 61
Vodja: Simona Sečko, dipl. m. s.
Služba sterilizacije02 512 33 55
Vodja: Sandra Čarni, san. inž.
Socialna služba02 512 31 20 02 512 31 62
Odgovorna oseba: Boštjan Mrzlak, dipl. soc. del.
Raziskovalna dejavnost02 512 37 31
Vodja: doc. dr. Jerneja Farkaš - Lainščak, dr. med., spec. javnega zdravja
Odnosi z javnostmi 02 512 37 32
Odgovorna oseba: Tjaša Korošec - Horvat, univ. dipl. komunikologinja
Finančno-računovodska služba02 512 38 35
Vodja: mag. Melita Vratar, preizk. rač.
Služba za zdravstveno ekonomiko, plan in analize02 512 31 13
Vodja: Natalija Zrim, univ. dipl. ekon.
Nabavna služba02 512 31 15
Vodja: Bojana Obal Vučko, univ. dipl. ekon.
Služba za informatiko02 512 31 06
Vodja: Simon Gašpar, univ. dipl. inž. rač. in inf.
Pravno-kadrovska služba02 512 31 89
Vodja: Edo Gal, univ. dipl. prav.
Tehnično-vzdrževalna služba02 512 32 05
Vodja: Peter Brenčič, dipl. inž. el.
Splošna služba02 512 31 17
Vodja: Andreja Tivadar, dipl. ekon.
Služba bolnišnične prehrane in dietoterapije02 512 31 92
Vodja: Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. tehnologije
Čistilna služba02 512 31 48
Vodja: Rosvita Gjergjek, dipl. m. s.
Služba za oskrbo s tekstilom02 512 31 93
Vodja: Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž.
Enota za naročanje02 512 31 21
Vodja: Živa Kološa, mag. poslovnih ved

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost