Oddelek za perioperativno medicino

Oddelek za perioperativno medicino je v 1. nadstropju kirurške zgradbe.

Oddelek je razdeljen v tri organizacijske enote:

  • anesteziološka dejavnost,
  • enota intenzivne terapije,
  • ambulantna dejavnost, ki vključuje Ambulanto za zdravljenje kronične in akutne bolečine ter Anesteziološko ambulanto za predoperativno pripravo pacientov.

Anesteziološko dejavnost izvajamo v 6-ih operacijskih dvoranah v COB-u (centralni operacijski blok), v 2 operacijskih dvoranah v urgenci kirurške stavbe. Po potrebi se vključujemo v očesno operacijsko dvorano, kjer izvajajo ambulantne posege (op. sive merene) ter na Oddelku za radiologijo (interventna radiologija).

Znotraj Ginekološko-porodniškega oddelka je ena operacijska dvorana, ki je namenjena izvajanju carskih rezov. Zagotavljamo 24-urno lajšanje porodne bolečine. Znotraj ginekološke urgence je MOB (mali operacijski blok), kjer izvajamo kratke posege (enodnevna bolnišnična obravnava).

Izvajamo vse vrste splošnih in regionalnih anestezij. Naši zdravniki specialisti izvajajo tudi periferne blokade pod ultrazvokom. Od leta 2011 opravljamo lajšanje akutne pooperativne bolečine vseh operiranih pacientov.

Anesteziologi opravljamo tudi sekundarne transporte kritično bolnih v terciarne ustanove za potrebe Kirurškega oddelka, Otroškega oddelka in v času dežurstva tudi Internega oddelka.

V Enoti za intenzivno terapijo zdravimo kritično bolne paciente z odpovedjo delovanja enega ali več organov kirurških in internističnih strok, politravmatizirane paciente in paciente po obsežnih operacijah.

 Ambulantna dejavnost za zdravljenje kronične in akutne bolečine obravnava paciente s kronično in akutno bolečino. V Anesteziološki ambulanti, ki deluje vsak dan, opravljamo preglede pacientov, ki so predvideni za operativni poseg, konziliarne preglede, preglede nosečnic, ki se odločijo za epiduralno analgezijo ter anesteziološko svetovanje.

Seznam zdravstvenih delavcev

Razpored oddelka:
Čakalne dobe
oddelka
Naše čakalne dobe
Kontakt
nadzorni pult
protibolečinska ambulanta
anesteziološka ambulanta
Vodstvo
Irena Drožina
dr. med., spec. anest., rean. in perioperativne intenzivne medicine
Predstojnica za oddelek za perioperativno medicino
Marjeta Nemeš
dipl. m. s.
Glavna medicinska sestra
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost