Oddelek za perioperativno medicino

Oddelek za perioperativno medicino je v 1. nadstropju kirurške zgradbe.

Oddelek je razdeljen v tri organizacijske enote:

  • anesteziološka dejavnost,
  • enota intenzivne terapije,
  • ambulantna dejavnost, ki vključuje Ambulanto za zdravljenje kronične in akutne bolečine ter Anesteziološko ambulanto za predoperativno pripravo pacientov.

Anesteziološko dejavnost izvajamo v 6-ih operacijskih dvoranah v COB-u (centralni operacijski blok), v 2 operacijskih dvoranah v urgenci kirurške stavbe. Po potrebi se vključujemo v očesno operacijsko dvorano, kjer izvajajo ambulantne posege (op. sive merene) ter na Oddelku za radiologijo (interventna radiologija).

Znotraj Ginekološko-porodniškega oddelka je ena operacijska dvorana, ki je namenjena izvajanju carskih rezov. Zagotavljamo 24-urno lajšanje porodne bolečine. Znotraj ginekološke urgence je MOB (mali operacijski blok), kjer izvajamo kratke posege (enodnevna bolnišnična obravnava).

Izvajamo vse vrste splošnih in regionalnih anestezij. Naši zdravniki specialisti izvajajo tudi periferne blokade pod ultrazvokom. Od leta 2011 opravljamo lajšanje akutne pooperativne bolečine vseh operiranih pacientov.

Anesteziologi opravljamo tudi sekundarne transporte kritično bolnih v terciarne ustanove za potrebe Kirurškega oddelka, Otroškega oddelka in v času dežurstva tudi Internega oddelka.

V Enoti za intenzivno terapijo zdravimo kritično bolne paciente z odpovedjo delovanja enega ali več organov kirurških in internističnih strok, politravmatizirane paciente in paciente po obsežnih operacijah.

 Ambulantna dejavnost za zdravljenje kronične in akutne bolečine obravnava paciente s kronično in akutno bolečino. V Anesteziološki ambulanti, ki deluje vsak dan, opravljamo preglede pacientov, ki so predvideni za operativni poseg, konziliarne preglede, preglede nosečnic, ki se odločijo za epiduralno analgezijo ter anesteziološko svetovanje.

Seznam zdravstvenih delavcev

Razpored oddelka:
Čakalne dobe
oddelka
Naše čakalne dobe

Zaradi obvladovanja epidemije covida-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov obstaja možnost, da zdravstvene storitve ne bomo mogli zagotoviti v okviru pričakovanih čakalnih dob, ki jih objavljamo.

Kontakt
nadzorni pult: 02 512 32 99
protibolečinska ambulanta: 02 512 33 00
anesteziološka ambulanta: 02 512 38 09
Vodstvo
Irena Drožina
dr. med., spec. anest., rean. in perioperativne intenzivne medicine
Predstojnica za oddelek za perioperativno medicino
Jure Horvat
dipl. zdravstvenik
Glavni tehnik oddelka

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost