Raziskovalna dejavnost

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Raziskovalna dejavnost je ključna za strateški razvoj bolnišnice, ker s spodbujanjem, izvajanjem ter koordinacijo raziskovalnega dela ustvarja razmere za pridobitev strokovnih nazivov, hkrati skrbi za objavljanje v strokovni literaturi in aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih ter si prizadeva za pridobivanje finančnih sredstev za izvajanje raziskovalnih projektov. Rezultati teh aktivnosti so prav tako pogoj za habilitacije v pedagoške nazive na fakultetah in pridobitev nazivov klinične odličnosti posameznih medicinskih dejavnosti.

Raziskovalna skupina in raziskovalci

Splošna bolnišnica Murska Sobota je od leta 2009 pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije  vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij (številka 2841) in ima vzpostavljeno raziskovalno skupino z nazivom Oddelek za znanstveno-raziskovalno delo (številka 2841-001).

V raziskovalno skupino je trenutno vključenih 13 raziskovalcev, ki so razporejeni na raziskovalna področja: Mikrobiologija in imunologija, Srce in ožilje, Metabolne in hormonske motnje, Javno zdravstvo (varstvo pri delu) in Farmacija.

V raziskovalno skupino je od leta 2018 vključen tudi raziskovalec, ki ga prek programa Mladi raziskovalci sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Cilj programa je omogočiti mladim raziskovalcem, da sodelujejo pri raziskovalnem delu v času podiplomskega študija na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Program poteka od leta 1985 in predstavlja mehanizem za kadrovsko pomladitev raziskovalnih skupin ter dotok svežih idej in pristopov.

Podrobnejši opis raziskovalnega področja in aktivnosti posameznega raziskovalca Splošne bolnišnice Murska Sobota je dostopen v Informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS).

Raziskovalni projekti

Raziskovalne projekte, ki jih (so)financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, v grobem delimo na temeljne in aplikativne.

Temeljni raziskovalni projekt je izvirno eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih.

Aplikativni raziskovalni projekt je izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu.

Sofinanciranje raziskovalnega projekta je vezano na javni razpis. Uspešni predlogi projektov, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje in ki so v dvofaznem postopku izbrani na podlagi pridobljenih recenzij tujih recenzentov in predloga strokovnih teles Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, so sofinancirani za obdobje, določeno v razpisu.

Splošna bolnišnica Murska Sobota kot partnerska ustanova (so)izvaja naslednja temeljna raziskovalna projekta:
Epidemiologija srčnega popuščanja v Sloveniji: prevalenca, hospitalizacije in umrljivost (J3-7405), v okviru katerega med prebivalci mesta Murska Sobota poteka prevalenčna epidemiološka raziskava SOBOTA-HF  in Breme kaheksije in sarkopenije pri bolnikih s kroničnimi boleznimi: epidemiologija, patofiziologija in izidi (J3-9292).

Kot nosilna ustanova (so)izvajamo temeljni raziskovalni projekt z naslovom Epidemiologija, patofiziologija in klinični pomen pomanjkanja železa pri kroničnih kardiopulmonalnih boleznih (J3-9284).

V Splošni bolnišnici Murska Sobota sodelujemo pri projektih ciljnega raziskovalnega programa z naslovom Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja, ter priprava izobraževalnih gradiv za enotno in z dokazi podprto svetovanje pacientom (V3-1729)  in naslovom Analiza prehranske sestave obrokov v osnovnih šolah in testiranje učinkovitosti računalniškega modela v podporo implementaciji smernic za zdravo prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji (V3-1902), ki ju sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Prav tako smo (so)izvajalci projekta Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2017-2019 in Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 20202022, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in podpira Mestna občina Murska Sobota. V okviru projekta poteka obsežna medijska kampanja z naslovom Nepopustljivo srce.

Splošna bolnišnica Murska Sobota želi raziskovalno dejavnost graditi na interdisciplinarnosti ter povezovanju z drugimi ustanovami doma in v tujini in tako sodeluje v mednarodnih projektih RegioHelp in COST Action 15222- European Network for Cost Containment and Improved Quality of Care.

Klinične in akademske raziskave

V bolnišnici potekajo tudi klinične raziskave, usmerjene v diagnostične in terapevtske postopke različnih področij medicine.

Spodbujamo predvsem lastne akademske raziskave, omogočamo in izvajamo pa tudi raziskave v okviru nacionalnih ter mednarodnih združenj in projektov, sponzorirane raziskave in raziskave na drugih medicinskih in nemedicinskih področjih.

Izbrane znanstvene objave

Ključni element raziskovalnega dela je predstavitev in objavljanje raziskovalnih rezultatov. Raziskovalci svoje dosežke predstavljajo v obliki prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih ter objavljajo v znanstvenih in strokovnih revijah.

Nekatere znanstvene objave raziskovalcev Splošne bolnišnice Murska Sobota v letu 2019:

 • Everett BM, Cornel JH, Lainščak M, Anker SD, Abbate A, Thuren T, Libby P, Glynn RJ, Ridker PM. Anti-inflammatory therapy with canakinumab for the prevention of hospitalization for heart failure. Circulation 2019; 139: 1289-1299.
 • Canepa M, Franssen FME, Olschewski H, Lainščak M, Böhm M, Tavazzi L, Rosenkranz S. Diagnostic and therapeutic gaps in patients with heart failure and chronic obstructive pulmonary disease. JACC Heart Fail 2019; 7: 823-833.
 • Vitale C, Jankowska E, Hill L, Piepoli M, Doehner W, Anker SD, Lainščak M, Jaarsma T, Ponikowski P, Rosano GMC, Seferovic P, Coats AJ. Heart Failure Association/European Society of Cardiology position paper on frailty in patients with heart failure. Eur J Heart Fail 2019; 21: 1299-1305.
 • Bauer J, Morley JE, Schols AMWJ, Ferrucci L, Cruz-Jentoft AJ, Dent E, Baracos VE, Crawford JA, Doehner W, Heymsfield SB, Jatoi A, Kalantar-Zadeh K, Lainščak M, Landi F, Laviano A, Mancuso M, Muscaritoli M, Prado CM, Strasser F, von Haehling S, Coats AJS, Anker SD. Sarcopenia: A Time for Action. An SCWD Position Paper. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2019; 10: 956-961.
 • Mueller C, McDonald K, de Boer RA, Maisel A, Cleland JGF, Kozhuharov N, Coats AJS, Metra M, Mebazaa A, Ruschitzka F, Lainščak M, Filippatos G, Seferovic PM, Meijers WC, Bayes-Genis A, Mueller T, Richards M, Januzzi JL Jr; Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Heart Failure Association of the European Society of Cardiology practical guidance on the use of natriuretic peptide concentrations. Eur J Heart Fail 2019; 21: 715-731.
 • Kapelios CJ, Lainščak M, Savarese G, Laroche C, Seferovic P, Ruschitzka F, Coats A, Anker SD, Crespo-Leiro MG, Filippatos G, Piepoli MF, Rosano G, Zanolla L, Aguiar C, Murin J, Leszek P, McDonagh T, Maggioni AP, Lund LH; Heart Failure Long-Term Registry Investigators. Sacubitril/valsartan eligibility and outcomes in the ESC-EORP-HFA Heart Failure Long-Term Registry: bridging between European Medicines Agency/Food and Drug Administration label, the PARADIGM-HF trial, ESC guidelines, and real world. Eur J Heart Fail 2019; 21: 1383-1397.
 • Seferovic PM, Ponikowski P, Anker SD, Bauersachs J, Chioncel O, Cleland JGF, de Boer RA, Drexel H, Ben Gal T, Hill L, Jaarsma T, Jankowska EA, Anker MS, Lainščak M, Lewis BS, McDonagh T, Metra M, Milicic D, Mullens W, Piepoli MF, Rosano G, Ruschitzka F, Volterrani M, Voors AA, Filippatos G, Coats AJS. Clinical practice update on heart failure 2019: pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting report of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail 2019; 21: 1169-1186.
 • Chioncel O, Mebazaa A, Maggioni AP, Harjola VP, Rosano G, Laroche C, Piepoli MF, Crespo-Leiro MG, Lainščak M, Ponikowski P, Filippatos G, Ruschitzka F, Seferovic P, Coats AJS, Lund LH; ESC-EORP-HFA Heart Failure Long-Term Registry Investigators. Acute heart failure congestion and perfusion status - impact of the clinical classification on in-hospital and long-term outcomes; insights from the ESC-EORP-HFA Heart Failure Long-Term Registry. Eur J Heart Fail 2019; 21: 1338-1352.
 • Bekfani T, Pellicori P, Morris DA, Ebner N, Valentova M, Sandek A, Doehner W, Cleland JG, Lainščak M, Anker SD, von Haehling S. Iron deficiency in patients with heart failure with preserved ejection fraction and its association with reduced exercise capacity, muscle strength and quality of life. Clin Res Cardiol 2019; 108: 203-211.
 • Omersa D, Eržen I, Lainščak M, Farkaš-Lainščak J. Regional differences in heart failure hospitalizations, mortality and readmissions in Slovenia 2004-2012. ESC Heart Fail 2019; 6: 965-974.
 • Lainščak M, Omersa D, Sedlar N, Anker SD, Farkaš-Lainščak J. Heart failure prevalence in the general population: SOBOTA-HF study rationale and design. ESC Heart Fail 2019; 6: 1077-1084.Sidro
 • Cvetinović N, Lončar G, Isaković AM, Haehling S, Doehner W, Lainščak M, Farkaš-Lainščak J. Micronutrient depletion in heart failure: common, clinically relevant and treatable. Int J Mol Sci 2019; 20: 5627/1-5627/14.
 • Kovačič A, Caprnda M, Mrhar A, Kubatka P, Locatelli I, Zolakova B, Gaspar L, Prosecky R, Kruzliak P, Staffa R, Rodrigo L, Radonak J, Petrovič D. Impact of drugs on venous thromboembolism risk in surgical patients. Eur J Clin Pharmacol 2019; 75: 751-767.
 • Tibaut M, Caprnda M, Kubatka P, Sinkovič A, Valentova V, Filipova S, Gazdikova K, Gaspar L, Mozos I, Egom EE, Rodrigo L, Kruzliak P, Petrovič D. Markers of atherosclerosis: part 1 - serological markers. Heart Lung Circ 2019; 28: 667-677.
 • Tibaut M, Caprnda M, Kubatka P, Sinkovič A, Valentova V, Filipova S, Gazdikova K, Gaspar L, Mozos I, Egom EE, Rodrigo L, Kruzliak P, Petrovič D. Markers of atherosclerosis: part 2 - genetic and imaging markers. Heart Lung Circ 2019; 28: 678-689.
 • Kambič T, Lainščak M. Exercise training in cardiovascular disease: are we closing the gender gap? Eur J Prev Cardiol 2019, in press, doi: 10.1177/2047487319864180.
 • Kambič T, Lainščak M, Jug B. Telesna vadba pri srčno-žilnih bolnikih. Šport: revija za teoretična in praktična vprašanja športa 2019; 67: 79-87. 

Raziskovalna injekcija

Pripravljamo obdobna strokovna srečanja z naslovom Raziskovalna injekcija, v sklopu katerih pregledamo aktivnosti na področju raziskovalne dejavnosti v bolnišnici in izvedemo predavanja z različnih področij medicine, vključno s predstavitvami raziskovalnih, magistrskih in doktorskih del sodelavcev. Obdobno pripravljamo tudi usposabljanja za temelje raziskovalnega dela in pisanja znanstvenih prispevkov.

 

Razpored oddelka:
Kontakt
Vodja
Vodstvo
doc. dr. Jerneja Farkaš - Lainščak
dr. med., spec. javnega zdravja

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost