Tehnično-vzdrževalna služba

Razpored oddelka:
Kontakt
Vodja
Vodstvo
Peter Brenčič
dipl. inž. el.
Vodja

T: 02 512 32 05 
E: peter.brencic@sb-ms.si

Mitja Sedonja
Referent za nabavo
Vladimir Škrilec
Odgovorni za energetiko
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost