Pacienti in obiskovalci

Pacientove potrebe in njihova zahtevnost vplivajo na potek zdravstvene nege že ob sprejemu. Sprejem v bolnišnico je lahko načrtovan ali nujen. Ker se zaposleni v naši bolnišnici zavedamo, da bolezen in sprejem v bolnišnico predstavljata stres za vsakega posameznika, vam v nadaljevanju podajamo nekaj uporabnih informacij. Zaposleni v Splošni bolnišnici Murska Sobota se trudimo, da bi se pri nas kar najbolje počutili in hitro okrevali. Zdravje, dobro počutje in zadovoljstvo naših pacientov nam je najpomembnejše. Osebje skrbi, da je zdravljenje strokovno, bolniki in svojci pa ste dolžni upoštevati pisna in ustna navodila, ki veljajo v bolnišnici in na posameznih oddelkih.

Za ugotavljanje zadovoljstva z zdravstveno obravnavo v Splošni bolnišnici Murska Sobota vse paciente ob koncu zdravstvene obravnave oziroma do največ tri mesece po njej vabimo k izpolnjevanju vprašalnika.  

Do spletnega vprašalnika lahko dostopate s klikom na spodnjo sliko

ali na povezavi:

https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/119932/lang-sl

AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost